NOV48 #9

by:

Znalosti

Uplynulý 9. týden NOV48 přinesl opět mnoho zajímavého a pro nás také jeden ze stěžejních týdnů, co se týče novodobé přípravy nováčků na plnohodnotné hasiče u HZS. V tomto týdnu se konaly hned 3 učební bloky, které ještě nedávno v rámci NOV nebyly pravda a co se týče již zkušených hasičů, jedná se o něco, co se učí až za pochodu. Oproti minulým týdnům, které zkracovaly všudepřítomné svátky, se týden č. 9 odehrával již klasicky v plné palbě až do pátku a vysoko nastavené tempo praxe zase na chvíli vystřídala teorie, což možná jistě všichni přivítali vzhledem k deštivému počasí, které se nad FM drželo skoro celý týden. Pojďme se tedy podívat, co se ve FM dělo.

Pondělí bylo věnováno právě zmíněné teorii a od CASek a vybavení převážně prvních vozů, se nováčci odívali na zoubek také technice skryté jak na vozech, tak hlavně na PPLA. Jednalo se o detekční techniku. Konkrétně MSK disponuje v rámci PPLA opravdu velkým výčtem přístrojů, které mohou naměřit obrovské spektrum látek a to vlastně všech skupenství. Případné záchyty mže řešit také laboratoř. Namátkově tak můžeme zmínit například True Defender, GDA, RAMAN, Xam 5000/7000, URAD a další. Jak vidíte na fotce, je třeba vzít to popořadě a tak nováčci začali na průkazníku CHP-71, který pracuje na baterie (buřty).

Pozn.: například HZS MSK disponuje těmito přístroji a v oblasti jednoduché detekce přes trubičky se stále jedná o jeden z rychlých, jednoduchých a snadno použitelných přístrojů i přes své stáří. 

Teorii pak doplnila další část Nebezpečí na místě zásahu, dále pak činnosti OPIS a také volání na tísňovou linku ze všech možných hledisek TCTV. Teorii v týdnu pak doplnily krátké bloky první pomoci, teorie výškové techniky, ale také průběžné testy na příklad z technických prostředků.

Z bloků, které již známe se nám zde objevil bazén, kdy hlavním cílem byl skok do neznáme vody, tedy jeho správné užití, provedení a uplatnění včetně skokem pro tonoucího a jeho záchrana. Skok do neznáme vody je proveden v tzv. telemarku, při dopadu do vody jdou ruce proti hladině a zamezí tak potopení hlavy zachránce, ten má tak 100% vizuální kontakt s tonoucím.

Provedení skoku do neznámé vody týmu HZS MSK Fifejdy na MČR ve vodním záchranářství.

 

Dostáváme s k blokům, které se stávají součástí NOV a doprovází tak celkový vývoj zásahů u HZS, ale i obecně vývoj společnosti. Jedním z těchto bloků je starost o zvěř a její zahánění. Nováčci se dostali do blízkého JZD, kde se na stádu krav učili manipulaci s farmářským dobytkem. Součástí těchto výcviků, které probíhají také jako samostatné kurzy, je při zásazích, které doprovází větší stáda zvířat, rozpoznat alfasamce a umět podle něj vést zbytek stáda. Umět rozpoznat kdy je zvíře ve větším stresu a případně nebezpečné, ale také umět se zvířetem zacházet, umět ho uvázat a vést a dbát tak jak na svou tak na bezpečnost zvířete. V prostorách JZD tak došlo k nácviku těchto technik, ale také k nácviku zahánění zvěře v rojnici a podobně. Za nás body plus!

Druhým takovým krokem, který je třeba zmínit je fakt, že nováček vychází s platným vazačským průkazem, což jsme na stanici za poslední roky shledali jako velice užitečné potom, co většina obsazení musela na dodatečné zkoušky a cvičení. Nováčci tak již v kurzu poznají co obnáší práce vazače a to včetně znalostí o těžišti předmětů, o prostředcích na uvazování a jejich použití, ale také spolupráci s jeřábníkem a manipulaci s předměty. Další body do plusu!

Třetím věštím bodem je přispění, v tomto případě přímo osobně, kpt.Mgr. Soni Pančochové, která pracuje jako psycholog HZS ČR ve Zlínském kraji. Soňa měla v tomto týdnu páteční blok o psychologické pomoci. Za nás velice přínosná číst teorie neboť Soňa se aktivně věnuje jak psychologické pomoci z jejího pohledu, tak se aktivně podílí na materiálech pro výjezdové hasiče, jako jsou výuková videa pro práci s neslyšícími. Velké halo vyvolala po prezentaci karet pro práce s neslyšícími, které již mnohokrát pomohly u zásahů a jsou velice užitečnou pomůckou. Soňa však své zkušenosti nenechává jen v teorii a v lavicích, ale aktivně se podílí na výcviku hasičů zdravotníků, kde vede výukové bloky, ale hraje také figuranty. Potkat jí můžete také na hasičských soutěžích v první pomoci, kde jako figurant ztěžuje zásah svým přesvědčivým hraním, zároveň však hodnotí lidský přístup hasičů a jejich poskytnutí psychologické pomoci. Další obrovské plus!

Co je však velký krok dopředu, i když za nás velice smutný krok, je výuka sebeobrany v rámci NOV kurzů. Bohužel v dnešní době se ochrana zdraví násilím stala běžnou součástí života IZS, a nepočítáme li PČR, je sebeobrana součástí přípravy ZZS a to nejen ve službě, ale už v rámci studia zdravotnického záchranáře tvoří velkou část výuky profesní sebeobrana, která vrcholí často i praktickými zkouškami při ošetřování. Nováčci se tak v rámci přípravy podívali k PČR ve FM, kde je policejní instruktor pořádně prohnal v rámci zahřátí, a pokud někdo po 9 týdnech cítil ponorku, mohl si ji konečně vybít a to legálně. V rámci sebeobrany se nováčci učili, jak se vypořádat s agresorem na místě zásahu (v loňském roce jsem byl osobně napaden při nočním zásahu, Tom). Mezi techniky patřilo rychlé odehnání pachatele s odstoupením od něj, ale také techniky, které v jednom či dvou zasahujících vedly k zneškodnění či znehybnění pachatele. Vidět tak byly obranné zásahy, techniky bolestivých míst, znehybnění pachatele technikou za hlavou či takzvaný kozelec. Jak jsem řekl výše, za mě smutný, ovšem nutný a dobrý krok dále. Jen nás napadá, co vše se bude nováček učit za 10 či 15 let, například hackování PC a podobně.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *