NOV48 #12 Brnooo, Brnooo…

by:

Znalosti

V týdnu 12., který byl ukončen minulý pátek, se NOV48 podívala do dalšího výcvikového zařízení a to do Brna. Tento týden sliboval velké věci a opravdu nabitý program, proto věřím, že ani kostrbatá cesta do Brna nikomu až tak neviděla. Brno disponuje například „domečkem“ pro zakouření či pozorování plamenných jevů, ale také techniku pro zkoušky vazačů či výkopové práce a jejich pažení a bednění. A právě všechny tyto činnosti se staly předmětu týdnu č. 12.

V Brně čekal nováčky celý týden s příjezdem na pondělní oběd a odjezdem v pátek ráno. Nováčci tak měli možnost strávit týden v jiném výcvikovém zařízení a prohlédnout si také místní podmínky jak pro ubytování, stravu tak výcvik. Hlavním předmětem však byl výcvik vazačů, pohyb v prostoru, který byl pažen a bedněn a v neposlední řadě hlavně domeček pro práci s proudnicí a boj s ohněm. Věřím, že po zakouřeném bunkru a X hodinách odnošených a motaných Techmatexek, byl pohled na plameny a boj s nimi opravdu odměnou a malým zadostiučiněním. Místní simulátor nabízí prostory „budovy“, kde jde nacvičovat základní techniky jako je vstup do místnosti s iniciací, pohyb po hadici, pohyb po schodech v kačence či orientaci v prostoru, ale také garáž s plechovým bourákem, kde si na své přijde rychlá práce na proudnici, vytváření C-pohybu a pokrytí prostoru či ochrana sebe a čísla 2 či rychlé stažení nebo útok na oheň.

Po rychlém nácviku bylo třeba přejít k praxi a tak bylo třeba zužitkovat vše, co bylo vtloukáno do hlavy. ZJEDNODUŠENĚ: na fotce výše vidíte kontejnerový prostor, kde se hasiči učí tzv. zachytávat plamen. Díky práci v zápěstí na proudnici, kterou se naučí v klidu před vstupem do kontejnerů, se naučí v jednom pohybu vytvořit ochranný proud, který pokryje celý prostor a v neposlední řadě nedovolí proniknout plamen na zasahující hasiče, poté co „zachytí“ plamen tímto proudem, začíná zápěstím měnit proud na „koště“, kterým zbytek plamene zatlačí „do kouta. Tento postup se několikrát opakuje a to jak dopředu – kdy hasiči tlačí plamen do kouta či dozadu, kdy hasiči vytvoří pouze ochranu pro sebe a před ohněm pod ochranou mizí dozadu. To vše pod dohledem instruktora (na fotce úplně vpravo), který dává pokyn pro dávkování množství paliva. Po tomto kolečku dochází ke čtení ohně kdy hasiči zachytávají plamen sami. Po kontejneru je většinou na řadě garáž, která představuje větší prostor a je třeba pohyb zápěstím doplnit o pohyb celým tělem, aby byl plamen zachycen v celém prostoru.

Druhé a třetí družstvo se střídavě měnilo na stanovišti pro vazače a na zajištění výkopu. Vazači si tak vyzkoušeli komunikaci s jeřábníkem, který obsluhoval Tatru AV, pomocí níž a podle pokynů vazače zvedali a přesouvali různě těžká břemena na různá místa. Museli tak opět správně zvolit vazací prostředek, ten musel byl řádně upevněn na vhodná místa na předmětech (v tomto případě vraky vozidel) a poté bez ohrožení okolí, sebe či jeřábníka musel být předmět naveden na určité místo. Samozřejmostí tak jsou jasně dané pokyny či předepsaná výstroj. Velké zkušenosti co by vazačů mají posádky například vyprošťovacích speciálů (Bizon, Omar), kteří mají k dispozici velké množství vazacích prostředků a často krom vlastního vozu spolupracují s jeřábem či jiným vyprošťovacím prostředkem. Díky velkému množství různých zdvihaných předmětů tak mají dobrý přehled ve čtení břemene, a o tom, jak se bude těleso po zdvihnutí chovat.

Třetí družstvo bylo zahrnuto prací na výkopu. Tato činnost není u HZS neobvyklá a často jsou tak z výkopů zachraňování například dělníci. tyto výkopy jsou buďto již zajištěny ovšem nesprávně či dočasně, případně vůbec. Hasiči tak měli prostor se pod dohledem instruktorů podívat na vybavení pro práci v takovýchto prostorách. naučili se správný pohyb jako například kam šlapat a kam ne, čeho se dotýkat a čeho už ne. Některé sbory disponují skupinami, které se zaměřují na pažení, bednění podpěry a podobně a vykonávají tuto práci přednostně (Ostrava-USAR).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *