NOV48 #10

by:

Znalosti

Minulý týden hasiči z NOV48 zakončili již 10. týden a program tak zahrnoval z části teorii, z části dodělávky z minulého týdne a také nějaké novinky. V týdnu číslo 10 nám počasí moc nepřálo a tak také v NOV trávili týden spíše zamračeně a pod mrakem. Ovšem i zde je třeba dodržet osnovy kurzu a proto se jelo dál.

V pondělí se nováčci uchýlili do učeben a pokračovali v teorii k detekci. Přístroje, postupy a taktika při měření a detekci nebezpečných či neznámých látek. Odpoledne se vrátili k první pomoci a konkrétně k technikám zvedání a přenášení a k mechanizmům úrazů u dopravních nehod. U první zmiňované části se hasiči po skupinkách učili otáčení, převracení a zvedání raněného od jednoho po více zachránců. Manipulovali tak se zraněným na zádech, na boku, převracely jej či nakládali na páteřovou desku či nosítka.

Co se týče mechanismu úrazu u DN, věnovali se nováčci celému procesu u dopravních nehod, například poranění kliční kosti a hrudního koše od pásu, či zranění typu le forte což jsou zlomeniny obličejového skeletu, kterým jsme se věnovali zde. Kromě typu a mechanismu zranění u DN, se nováčci věnovali také fixaci zraněného ve vozidle a transport pacienta z vozidla. K tomu použili například krční límce, kde neřešili indikaci pro nasazení, ale hlavně správný postup nasazení. Z dalších prostředků se věnovali například KED vestě, která fixuje raněného již v sedě na sedadle a pomocí pásů fixuje oblast čela, brady, ale také celého hrudního koše.

Zbytek týdne byl věnován rozdělení do družstev a kromě dohánění restů na sebeobraně či v JZD, se družstva věnovala také přenosným žebříkům jako je NOR-BAS či nastavovací žebřík. Využili také prostory bývalé SOŠ PO FM, kde se věnovali jak zmíněným žebříkům přenosným, tak také těm mobilním. U věže bývalé střední školy se hasiči učili pracovat například s nastavovacími žebříky a to jak s jejich přípravou tak stavěním či evakuaci osob právě po těchto žebřících. Evakuaci si hasiči vyzkoušeli jak jednotlivě tak v týmech a to jak raněného při vědomí tak v bezvědomí.

U mobilních plošin, že hasiči věnovali hlavně PP27 na podvozku Tatry 815, kterou škola disponuje. Hasiči si tak vyzkoušeli jak rozložení a výběr místa pro dostatečné podložení noh, tak také rozbalení a manipulaci s plošinou z koše. měli tak možnost vyzkoušet si na ramenou této Tatry přiblížení k budovám, nakládání osob či jejich transport. Věnovali se hlavně obsluze z koše, která bude také v přezkoušení. Z další techniky si na místním žebříku AZ30 vyzkoušeli pohyb po sadě a mohli si tak vyzkoušet, jak moc se jejich žaludek bude tvářit na výšky.

Z opakování minulých týdnů se objevil například polygon. Z nových věcí se pak hasiči podívali na reálné plameny a to během práce s přenosnými přístroji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *